vật liệu đóng gói

bảo hộ lao động

thông tin liên hệ
Mr Minh
Nhân viên tư vấn - 0868.678.168

Mr Tuấn
- 0979.055.239

Mr Ngọc Hồng
- 0976.429.965

Màng PE

Màng Pe Quấn Pallet
Màng Pe Quấn Pallet
Màng PE Foam
Màng PE Foam
Màng Xốp hơi
Màng Xốp hơi